ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τα Ενεργειακά μας Έργα

Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανολογικές συσκευές που επιτρέπουν τη μεταφορά ενέργειας (θερμότητα) από έναν χώρο χαμηλής θερμοκρασίας σε έναν υψηλότερης θερμοκρασίας. Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν όλα τα ψυκτικά μηχανήματα και η λειτουργία τους βασίζεται στις ίδιες αρχές που εφαρμόζονται στα ψυγεία, καταψύκτες, κλιματιστικά μηχανήματα κ.λπ..

Η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και κόστους, οι χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι πολλές χρήσεις (θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό στο σπίτι) είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής​.

Η εταιρεία Καψάλης παρέχει μελέτη και έγκριση εργασιών εγκατάστασης των συσκευών.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια, προσφέροντας μια τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον, με μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης, μεγάλη διάρκεια ζωής, δυνατότητα εγκατάστασης στις ήδη υπάρχουσες κατασκευές και ευελιξία στις εφαρμογές.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη λεγόμενη «Διάσπαρτη Παραγωγή Ενέργειας» ( Distributed Power Generation), η οποία αποτελεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαφοροποίηση στην παραγωγή ενέργειας, που προσφέρεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα, σε συνδυασμό με την κατά μεγάλο ποσοστό απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την αποφυγή περαιτέρω ρύπανσης του περιβάλλοντος, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης σε ένα νέο ενεργειακό τοπίο που αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στις αναπτυγμένες χώρες.​

Η εταιρεία Kapsalis σας παρέχει αξιόπιστες μελέτες, προετοιμασία φακέλων για αδειοδοτήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες σπιτιών και επιχειρήσεων, προμήθεια εξοπλισμού από μεγάλα και εγγυημένα εργοστάσια και εγκατάσταση των συστημάτων.

Από το Νοέμβριο 2012 ως το Μάιο 2013, η εταιρεία Kapsalis σε συνεργασία με την JP AVAX, ISOLAR και K SPARK κατασκεύασε 90 Φ/Β πάρκα στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και της Κέρκυρας, καθώς και τα συστήματα ασφαλείας (κάμερες, συναγερμοί κ.λπ.) από 250 Φ/Β πάρκα στις ίδιες περιοχές σε πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα λόγω μείωσης της τιμής των Φ/Β και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Έγγραφο αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ, όπου αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η).

Η έκδοση για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ απαιτείται σε όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κ.λπ.).

Η Kapsalis Τεχνική Εταιρεία παρέχει ενεργειακή μελέτη του κτιρίου ύστερα από την αποτύπωσή του, παρουσίαση των απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων, κοστολόγηση, υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης και έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού.

Η μελέτη Ενεργειακή Απόδοσης, αποτελεί πρόσθετη υποχρεωτική μελέτη και αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης για κάθε κτίριο (νέο ή υφιστάμενο που ανακαινίζεται). Δεν είναι απαραίτητη για τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου, ωστόσο οι ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει πρέπει να ληφθούν από την αρχή υπόψη κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου.

Ο σχετικός φάκελος θα εξετασθεί ουσιαστικά μόνο μετά την υποβολή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου, η οποία θεωρείται στο σύνολό της από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Πολεοδομικών Υπηρεσιών προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια.

Η θεώρηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης σχετίζεται κυρίως με τον έλεγχο αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων και συνυπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους ελέγχου αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Σύνολο επεμβάσεων με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη. Τα πλεονεκτήματα από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι τα ακόλουθα:​

  • Η ενεργειακή αναβάθμιση οδηγεί σε μικρότερο κόστος λειτουργίας του κτιρίου, ειδικά μάλιστα σήμερα που οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται συνεχώς​
  • Η ενεργειακή αναβάθμιση συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος​
  • Η βελτίωση του εσωτερικού κλίματος και της ποιότητας ζωής και τέλος:​
  • Η αύξηση της αξίας του ακινήτου, καθώς ένα κτίριο με υψηλή ενεργειακή κλάση (μεγαλύτερη από Β) είναι οικονομικότερο στη χρήση από ένα χαμηλής κλάσης και μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο τίμημα κατά την πώληση ή την ενοικίαση.

Η Kapsalis Τεχνική Εταιρεία σας παρέχει εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, μόνωση ταράτσας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εφαρμογή ψυχρών υλικών σε δώματα ή ταράτσες, αναβάθμιση θέρμανσης.

Τα υβριδικά συστήματα (hybrid pv systems) είναι ένα δυναμικό σύστημα ισχύος, το οποίο χρησιμοποιεί πάνω από μια μεθόδους παραγωγής ενέργειας για να καλύψει την απαιτούμενη ενέργεια. Είναι συνδυασμός φωτοβολταϊκού συστήματος (hybrid pv system) με ανεμογεννήτρια ή ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος – Η/Ζ). Σημαντική επίσης είναι η χρήση των ανεμογεννητριών στα φωτοβολταικά συστήματα για χρήση όλο το χρόνο και κυρίως το χειμώνα, όπου η ανεμογεννήτρια παίζει ένα σημαντικό ρόλο ενίσχυσης όλου του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Τα υβριδικά συστήματα κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται για τη διαρκή λειτουργία σημαντικών οικιακών ή επαγγελματικών εφαρμογών ή εφαρμογών πρώτης ανάγκης, όπως στρατιωτικές μονάδες, αεροδρόμια, νοσοκομεία ηλεκτρικών φορτίων ή ευαίσθητων φορτίων.

Η Kapsalis Τεχνική Εταιρεία, παρέχει μελέτη και έγκριση εργασιών εγκατάστασης των συστημάτων.

Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου (κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια), όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. ​

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής. ​
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.​
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.​

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Οι ανεμογεννήτριες είναι στην ουσία μηχανές που παράγουν ρεύμα, χρησιμοποιώντας την αιολική ενέργεια, με στόχο την αρτιότητα και την ποιότητα των οικολογικών λειτουργιών και την αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών.

Η ισχύς που αποδίδει και κατ’ επέκταση η ενέργεια που παράγει μια ανεμογεννήτρια, είναι συνάρτηση του κύβου της ταχύτητας του ανέμου, της πυκνότητας του ανέμου και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συγκροτήματος.

Η ταχύτητα του ανέμου αυξάνει με το ύψος και γι’ αυτό οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται πάντα στην κορυφή υψηλών πύργων στήριξης.

Μια καλής ποιότητας μικρή ανεμογεννήτρια, συνήθως μπορεί να αποδώσει μέχρι το 30-35% της διαθέσιμης στον άνεμο ισχύος.

Η Kapsalis Τεχνική Εταιρεία σας παρέχει αξιόπιστες μελέτες τοποθέτησης ανεμογεννητριών, εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση.

TOP